CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ELICA

 • 6022850614727370.jpg
 • 4026882938645100.jpg
 • 5128570941075010.jpg
 • 787025316270142.jpg
 • 7553413610702230.jpg
 • 8554453741272660.jpg
 • Elite Capital - Where Dreams Come True
 • Elite Capital - Where Dreams Come True
 • Elite Capital - Where Dreams Come True
 • Elite Capital - Where Dreams Come True
 • Elite Capital - Where Dreams Come True
 • Thẩm định máy móc thiết bị

  Thẩm định máy móc thiết bị

  Đăng lúc: 18-12-2017

  Do đối tượng của việc thẩm định giá mấy, thiết bị rất rộng bao gồm thiết bị chuyên dùng, không chuyên dùng, những thiết bị lắp ráp, nguyên kiện hay công cụ, dụng cụ và các thiết bị...

back-to-top.png